Kolej w Wielkopolsce dawniej i dziś

Gminna Biblioteka Publiczna w Opatówku

Data wydarzenia: 15.01.2011

Na przełomie 2010 i 2011 roku wziąłem udział w Powiatowym Konkursie Fotograficznym „Kolej w Wielkopolsce dawniej i dziś” zorganizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. Braci Gillerów w Opatówku, Agencję Reklamową W(47) Mariusza Kuleczki i Stowarzyszenie Kolejowych Przewozów Lokalnych. Patronem Konkursu był starosta kaliski, Krzysztof Nosal.

Do konkursu zgłosiłem 26 fotografii, zostałem nagrodzony za dwie. Pierwsza z nich przedstawia stację kolei wąskotorowej w Zbiersku, a druga otoczony reklamami napis na dworcu w Lesznie, upamiętniający 150-lecie kolei na ziemi leszczyńskiej. Ponadto fotografie wykonałem m.in. w Poznaniu, Pleszewie, Kępnie, Opatówku i Czekanowie. Nagrodą była książka Mirona Urbaniaka „Zabytkowa stacja kolejowa Gniezno”.

Prace wszystkich uczestników złożyły się na wystawę prezentowaną w holu Biblioteki w Opatówku. Szkoda tylko, że udział wzięło zaledwie 10 osób – ostatnie wydarzenia na kolei najwyraźniej nie posłużyły jej dobrze.

Udział w konkursie był dla mnie nie tylko okazją do zdobycia nagrody, ale także kolejnym etapem mojej działalności polegającej na propagowaniu transportu zbiorowego, w tym szynowego. Poprzez utrwalanie kolei na zdjęciach chcę przekonać, że podróż pociągiem wcale nie musi być czymś gorszym, niż jazda samochodem. Jak widać pociąg może być przedmiotem hobby. Z drugiej jednak strony moje fotografie nieraz też pokazują, iż nie wszystko na kolei wygląda tak, jak powinno. Sugerują one, że należy inwestować w kolej, aby zmienić jej wizerunek.

W ostatnim czasie podróżowałem pociągami i wiem, że Wielkopolska ma trochę ciekawych połączeń z innymi regionami. Mieszkańcy jakby tego nie doceniają, o czym świadczą sznur samochodów na przejazdach i niewielka ilość ludzi w pociągu. Swoją działalnością staram się więc zarówno zachęcić ludzi do jeżdżenia pociągami, jak i zasugerować osobom odpowiadającym za kolej konieczność poprawy stanu jej usług.