Niefortunna konferencja

Tygodnik „Życie Kalisza” napisał kiedyś, że na konferencję dotyczącą kolei tylko dwóch delegatów przyjechało pociągiem!