II Wystawa Makiet Kolejowych na dworcu Łódź Fabryczna

Powiększ obraz

Mam dwudziestą kopertę z Ogólnopolskiego Klubu Zbieraczy Frankatur Mechanicznych „Frankotyp” z Łodzi.

Wprawdzie na zwiedzanie wspomnianej makiety nie wybrałem się (jak pisałem, niedawno miałem emocje kolejowe związane z innym wydarzeniem), ale koperta wzbogaciła moją kolekcję.