Kolej w naszym życiu

Gminna Biblioteka Publiczna w Opatówku

Data wydarzenia: 26.11.2012

Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów w Opatówku, Stowarzyszenie Kolejowych Przejazdów Lokalnych w Kaliszu i Stowarzyszenie „Nasze Kaliskie” były organizatorami konkursu „Kolej w naszym życiu”.

Po kilku startach bez nagród udało się zdobyć uznanie i doczekałem się trzeciego triumfu. Po raz drugi szczęśliwy dla mnie okazał się Opatówek. Tym razem jednak nie był to konkurs fotograficzny. Polegał on na napisaniu tekstu (z możliwością wzbogacenia go fotografiami) na jeden z czterech tematów, z których wybrałem „Kolej w literaturze, filmie, sztuce, muzyce”.

Wybór tematu był nieprzypadkowy. Tworząc pracę konkursową opierałem się na materiale zgromadzonym na potrzeby mojego autorskiego wykładu „Polacy Kochają Pociągi – Kaliszanie Lubią Autobusy” (18 września 2012). Wyodrębniłem z niego te utwory literackie, filmowe i muzyczne, które dotyczą kolei. Przytaczane cytaty i tytuły przeplatałem własnymi komentarzami.

Podsumowanie konkursu odbyło się 26 listopada 2012 w Opatówku. W nagrodę otrzymałem album „Lokomotywy w Polsce”.

Moja praca konkursowa