Jeszcze poczekamy, choć bardzo się spieszy…

Powiększ obraz

… na autobusy relacji Kalisz – Konin i Kalisz – Turek, o których braku wspominałem. Mam najświeższe wiadomości z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.

Zdziwiony, że jeszcze nie wypełniono postanowień Planu Transportowego, wysłałem kolejne pismo. Z odpowiedzi wynika m.in., że:

 

 

(…) informacja o zgłoszonym przez Pana zapotrzebowaniu na uruchomienie regularnego przewozu osób na linii Kalisz – Konin została przekazana przewoźnikom realizującym przewozy osób na terenie powiatu kaliskiego i konińskiego, celem rozważenia możliwości uruchomienia ww. połączenia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Sprawa się nieco skomplikowała z innego powodu:

(…) Minister właściwy ds. transportu powołał zespół, którego zadaniem ma być ocena zapisów obecnie obowiązującej ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1867 ze zm.), a prace nad jej nowelizacją trwają. Docelowo zmiana zapisów ustawy będzie wymagała aktualizacji zapisów Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Wielkopolskiego.

Coś się dzieje, choć strasznie długo to trwa.