Wrocław

Polinka

Fotografie w większości pochodzą z października 2020
Kolejka ta jest nie tylko linią turystyczną, ale także transportem, z którego korzystają głównie studenci