Wincenty Pol i Józef Czechowicz

Powiększ obraz
Obaj poeci nie znali się – żyli w innych latach. Styl pisania też różny. Co sprawiło, że umieściłem ich w jednym wpisie? Moja pierwsza wyprawa do Lublina (2012).

Pol był także geografem, a to mój ulubiony przedmiot w szkole. U Czechowicza jest sporo motywów transportowych w poezji. Obaj mają swoje muzea literackie w Lublinie.

Lektury obowiązkowe dla wszystkich miłośników Lubelszczyzny.