Warszawa

Tramwaje, m.in. typu: K i 13N

Fotografie pochodzą z sierpnia 2019