Piła

Rejsy po Gwdzie

Tramwaj wodny „Gordalina”

Fotografie pochodzą z sierpnia 2021