Kołobrzeg

Rejsy po Bałtyku

M.in. statek „Pirat”

Fotografie pochodzą z lipca 2014