Kodeks miłośnika transportu zbiorowego

  1. Korzystaj z transportu zbiorowego z chęcią, a nie z przymusu.
  2. Z podwożenia korzystaj z umiarem, w uzasadnionych przypadkach.
  3. Organizując uroczystość rodzinną lub inne spotkanie, sprawdź w rozkładzie jazdy czy goście będą mieli czym przyjechać. To będzie świadczyć o szczególnym szacunku do nich. W dobrym tonie jest zamieszczenie na zaproszeniu informacji o sposobie dojazdu.
  4. Nie pozwól na obrażanie się. Internetowych wpisów w stylu Moi znajomi mają samochody, a autobusami jeżdżą nieudacznicy do prokuratury nie zgłaszaj, ale chociaż ripostuj na forum.
  5. Aktywnie propaguj swoje hobby.
  6. Zgłaszaj organizatorom transportu zbiorowego swoje uwagi co do rozkładu jazdy.
  7. Najbardziej polecaj innym ludziom te miejscowości, do których jest dobry dojazd. Niezapewnienie przez lokalne samorządy połączeń świadczy o lekceważeniu turystów.