Hajnówka

Kolej wąskotorowa Hajnówka – Topiło

Fotografie pochodzą z lipca 2017