Gdańsk

Autobus Ikarus

Fotografie pochodzą z lipca 2023