„Stacja: Niepodległa. Na torach II RP”

Powiększ obraz

Były takie piękne plany: jak przed laty z okazji Święta Miasta Kalisza miał być wernisaż w Filii nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka. Planszom przygotowanym przez Biuro Programu „Niepodległa” i Urząd Transportu Kolejowego towarzyszyłyby zebrane przeze mnie materiały prasowe dotyczące życia kolei w Kaliszu i regionie w okresie międzywojennym. W planach były jeszcze inne atrakcje. Koronawirusowa epidemia strachu zniweczyła tak Święto Miasta, jak i odsunęła w czasie wystawę. Mam jednak coś do zaprezentowania w zamian.

Na razie jedynym efektem prac musi pozostać poniższy film pełniący rolę zwiastuna. Tam opowiadam, co obejrzelibyśmy na wystawie. Co prawda hol biblioteki jest już dostępny dla czytelników, ale konieczność zubożenia wystawy o pewne niespodzianki przemówiła za tym, że szkoda ją tak potraktować. Gdy nie będzie już takich obostrzeń, wszystko wskazuje na to, że pojawi się w bibliotecznej przestrzeni w pełni możliwości, na tyle, na ile pozwolą warunki lokalowe.

Aktualizacja 06.07.2020: wystawa jest, bez pewnych atrakcji, które były planowane, ale lepiej tak, niż wcale:

http://www.mbp.kalisz.pl/art,962,200706-f5-wystawa-kolej-iirp#skip